Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba uchwałą rady nadzorczej została 9 lutego 2004 r. powołana na stanowisko z-cy prezesa. W uchwale wskazała składniki wynagrodzenia i ich wysokość. Z dniem 1 lipca 2004 r. zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony ustalając wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i premię uznaniową, pozostałe składniki wynagrodzenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ostatnia zmiana warunków pracy nastąpiła w dniu 28 stycznia 2010 r. W jej wyniku z-ca prezesa otrzymał miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy. Uchwała z dniem 26 lutego 2014 r. odwołała z funkcji z-cy prezesa. W uchwale tej rada upoważniła prezesa naczelnego do dokonania czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony spółdzielni do skutecznego wykonania uchwały. Jednak prezes żadnych czynności związanych ze stosunkiem pracy nie dokonał, gdyż z-ca prezesa od dnia następnego po podjęciu uchwały przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jedną rzeczą był wpis w KRS o zarządzie jednoosobowym. Odwołany z-ca prezesa choruje od 27 lutego 2014 r., wykorzystuje 182 dni, później przechodzi na świadczenie rehabilitacyjne, a w ostateczności z dniem 11 sierpnia 2015 r. otrzymuje rentę. Nie przyjął wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Czy w tym stanie rzeczy nadal z-cę łączyła umowa o pracę zawarta dnia 1 lipca 2004 r. z określonymi w niej dnia 28 stycznia 2010 r. warunkami płacy - wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny?

Czy dodatek funkcyjny należy wliczyć do podstawy chorobowego, czy też jest on utracony z chwilą odwołania z funkcji prezesa?

W układzie zbiorowym jest tylko zapis, że dodatek stażowy pracodawca winien wypłacać poza zasiłkiem chorobowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?