Czy z asystentem rodziny zatrudnionym na umowę o pracę można zawrzeć umowę zlecenia na obsługę wniosków o dodatek węglowy? - OpenLEX

Czy z asystentem rodziny zatrudnionym na umowę o pracę można zawrzeć umowę zlecenia na obsługę wniosków o dodatek węglowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z asystentem rodziny zatrudnionym na umowę o pracę można zawrzeć umowę zlecenia na obsługę wniosków o dodatek węglowy?

Asystent większą część czasu pracy spędza w terenie z rodzinami, w ośrodku jest w wybrane dni (1-2 dni), gdzie tworzy i uzupełnia dokumentację.

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenie na obsługę wniosków o dodatek węglowy, który będzie wykonywany dodatkowo - poza zakresem obowiązków określonych umową o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX