Czy wzrost odpisu podstawowego wpływa na wysokość świadczenia urlopowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z planowanym odmrożeniem odpisu podstawowego na ZFŚS po wejściu w życie aktualnie procedowanej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, w konsekwencji odpis podstawowy na ZFŚŚ ma wynosić 1 914,34 zł – od 1 lipca 2023 r. Będzie miało to przełożenie na wyższą kwotę świadczenia urlopowego nauczycieli w 2023 r. W jakiej wysokości należy dokonać wyrównania świadczenia urlopowego za rok szkolny 2022/2023 u nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy od 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r., który w czerwcu otrzymał kwotę świadczenia urlopowego brutto w wysokości 1662,97 zł? Czy należy inną kwotę bazową zastosować za okres 01.09.2022 r. - 30.06.2023 r., a inną za okres 01.07.2023 r. - 31.08.2023 r.? W jakim terminie należy dokonać takiego wyrównania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX