Czy wzrost dochodu całej rodziny wpływa na zmianę wysokości zasiłku stałego, zmiana dochodu przekracza 10% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 20 luty 2023 została przeprowadzona aktualizacja wywiadu środowiskowego do zasiłku stałego dla osoby w rodzinie (czteroosobowa rodzina). Dochód rodziny z miesiąca stycznia to świadczenie z funduszu alimentacyjnego 400,00 zł, świadczenie dla opiekuna 620,00 zł, zasiłek rodzinny 219,00 zł. Łączny dochód rodziny to 1239,00 zł miesięcznie.

W dniu 17 marca 2023 osoba zgłosiła zmianę dochodu, w lutym 2023 rodzina otrzymała świadczenie z funduszu alimentacyjnego z wyrównaniem od października 2022 r. W miesiącu marcu 2023 r. dochodem rodziny jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego 500 zł (wyrównanie od października 2022), świadczenie dla opiekuna 620,00 zł i zasiłek rodziny 219,00. Łączny dochód w rodzinie 1339,00 zł miesięcznie. Dochód całej rodziny wzrósł o kwotę 100 zł miesięcznie.

Czy kwotę dochodu rozliczamy na 4 osoby (100:4=25,00 zł), zmiana dochodu nie przekracza 10% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, czy liczymy na całą rodzinę kwotę 100 zł i dochód przekracza 10% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie?

Czy wzrost dochodu całej rodziny o kwotę 100,00 zł wpływa na zmianę wysokości zasiłku stałego, zmiana dochodu przekracza 10% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, który wynosi 60,00 zł?

Czy kwotę zmiany dochodu należy uwzględnić od momentu nabycia uprawnień do podwyższonych alimentów od października 2022, wypłata z wyrównaniem nastąpiła 24 lutego 2023?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX