Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni pobierała świadczenie wychowawcze na dziecko na okres 2018/2019 (do 28.02.2019 r. orzeczenie, więc kryterium 1200 zł). Z dniem 2019-02-06 podjęła zatrudnienie. Po ponownym przeliczeniu dochodów, uwzględniając dochód uzyskany Pani za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, dochód na osobę w rodzinie wyniósł 1084,95 zł. Biorąc pod uwagę powyższe 05.04.2019 r., uchylono decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze na dziecko, jednocześnie wskazując, że świadczenia nie przysługują od miesiąca kwietnia 2019 r.

Dnia 2019-08-19 wnioskodawczyni dostarczyła orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z dnia 2019-06-17. Z orzeczenia wynika, że po odwołaniu od orzeczenia z dnia 2019-04-05 (po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2019-02-27), dziecko zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych na okres do 30.06.2020 r. (zgodnie z orzeczeniem z 05.04.2019 r., nie zaliczono dziecka do osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 2019-06-30 dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Ponadto informacją z dnia 2019-08-20 przyznano Pani prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko na okres od 2019-07-01 do 2021-05-31. Świadczenie wychowawcze na dziecko za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 zostało wypłacone na podstawie ww. informacji.

Czy na podstawie art. 154 k.p.a. można zmienić/uchylić decyzję uchylającą świadczenia wychowawcze celem wyrównania wypłaty świadczeń od 04.19 do 06.19?

Czy właściwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury wznowienia postępowania w związku z uzyskaniem informacji o nowych okolicznościach faktycznych, mających wpływ na decyzję uchylającą, istniejących w dniu wydania przez organ decyzji, a nieznanych organowi, który wydał decyzję?

Ponadto, co należy zrobić z informacją na 19/21 przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 01.07.2019 r., do 31.05.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?