Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Czy WZMiUW może wystąpić do starosty o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostów rolniczych, do których nie ma praw właścicielskich oraz dla których nie udało się ustalić prawnych właścicieli tych obiektów?

Stan ww. mostów jest zły (przedawaryjny), ustalony na podstawie ekspertyzy stanu technicznego i oceny bezpieczeństwa obiektów. Stan ww. obiektów stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i powoduje zagrożenie swobodnego przepływu wody w korycie rzeki. W związku z tym WZMiUW podjął działania w celu likwidacji ww. obiektów, mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz zapobieżenie uszkodzeń koryta rzeki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?