Czy wywiad dotyczący usług opiekuńczych przeprowadza się z wnukami (dziećmi nieżyjącego syna)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca ma przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych.

Pełna odpłatność wynosi 100%. Podopieczna zwraca się o zwolnienie z odpłatności. W myśl art. 103 ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny winien zrobić wywiad u dzieci. Jedyny syn nie żyje.

Czy wywiad dotyczący usług opiekuńczych przeprowadza się z wnukami (dziećmi nieżyjącego syna)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX