Czy wytwórca odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii jest zobowiązany do przedłożenia staroście informacji o wytworzonych... - OpenLEX

Czy wytwórca odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii jest zobowiązany do przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wytwórca odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej jest zobowiązany do przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach?

Jeśli tak, to w jakim akcie prawnym ten zapis jest ujęty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?