Czy wytwórca odpadów (firma budowlana) może jednocześnie wytwarzać frakcje wymienione w art. 101a ust. 1 u.o. i dodatkowo zmieszane odpady budowlane 17 09 04 - które nie będą zawierały frakcji wymienionych w art. 101a u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2022 r.

PYTANIE

W związku z wejściem w życie art. 101a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o. dot. selektywnej zbiórki odpadów budowlanych od 01.01.2023 r., czy podmiot odbierający odpady budowlane z placu budowy (firma budowlana) może jednocześnie odbierać z danej budowy frakcje wymienione w art. 101a ust. 1 u.o. i dodatkowo odpady zmieszane odpady budowlane (17 09 04)?

Czy wytwórca odpadów (firma budowlana) może jednocześnie wytwarzać frakcje wymienione w art. 101a ust. 1 u.o. i dodatkowo zmieszane odpady budowlane 17 09 04 - które nie będą zawierały frakcji wymienionych w art. 101a u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX