Czy wytwarzanie nagrobków, na etapie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2011 r.

PYTANIE

Firma kamieniarska (wytwarzająca nagrobki) została potraktowana na etapie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko - instalacja do przerobu kopalin, co skutkowało zawieszeniem postępowania do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Moim zdaniem organ popełnił błąd, ponieważ jest to obróbka surowca (produktu handlowego, który być może był kopaliną), a nie przeróbka kopaliny (po wydobyciu; poprzez wzbogacanie np. segregowanie). Tym bardziej, że w poprzednim rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - przerób kopalin występował łącznie z wydobyciem kopalin metodą podziemną.

Czy firma kamieniarska powinna zostać potraktowana na etapie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko - instalacja do przerobu kopalin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX