Czy występują różnice kursowe od zapłaty faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych w EUR, a zapłaconych kartami debetowymi do konta złotówkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy występują różnice kursowe od zapłaty faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych w EUR, a zapłaconych kartami debetowymi do konta złotówkowego?

Na wyciągu, oprócz kwoty złotówkowej, widnieje kwota EUR z faktury.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access