Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 13 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy występowanie na gruntach rolnych barszczu Sosnowskiego można traktować jako degradację gruntu, w myśl art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

Czy Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nakazać usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu nieruchomości, w myśl art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 621) - dalej u.o.r., mając na uwadze art. 9 u.o.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?