Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik czynny VAT - spółka z o.o. prowadzi od kliku lat działalność w całości opodatkowaną - sprzedaje maszyny dla przemysłu spożywczego. W październiku spółka dokonała sprzedaży maszyny na rzecz osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej ani niebędącej rolnikiem ryczałtowym - osoba ta nie posiada nadanego NIP). Wystawienie faktury sprzedaży zaliczkowej zostało poprzedzone wystawieniem faktury pro forma i otrzymaniem przez spółkę całej kwoty brutto na rachunek bankowy (kwota 80.000 zł brutto). Maszyna za kilka miesięcy może być wysłana do odbiorcy - przesyłką kurierską. Spółka w roku ubiegłym, ani w bieżącym nie dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych (w latach poprzednich zdarzyły się drobne sprzedaże zużytych środków trwałych dla własnych pracowników, o wartości poniżej 20.000 zł w skali roku).

Czy wystawienie faktury sprzedaży zaliczkowej na rzecz sprzedaży maszyny przy równoczesnym otrzymaniu 100% zapłaty na rachunek bankowy podatnika, z pominięciem zarejestrowania tej operacji na kasie fiskalnej jest prawidłowym zdarzeniem gospodarczym?

Czy spółka przewidując możliwość powtórzenie takiej sytuacji powinna zakupić i zarejestrować kasę fiskalną? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację