Czy wystawienie faktury zaliczkowej po ustaleniu wartości końcowej jest prawidłowe? - OpenLEX

Czy wystawienie faktury zaliczkowej po ustaleniu wartości końcowej jest prawidłowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r.

PYTANIE

Firma A sprzedaje np. 3 tony złomu elektronicznego do polskiego kontrahenta - firmy B, ten po zebraniu odpowiedniej ilości komponentów sprzedaje dalej do huty poza UE. Pierwotny szacunek dostawy ustalany jest w oparciu o pewne założenia hipotetyczne a transakcja finalizowana jest jak huta przetopi uzyskane komponenty i ma realną wiedzę jaka jest wartość dostawy. Cena pierwotna ustalana jest w szacunkowo, wynika z prognozy zawartości metali - jest to uzgodnione pomiędzy stronami (hutą i firmą B) i na tej podstawie huta huta przesyła tzw. provisonal do polskiego podmiotu a ten przesyła go dalej do swoich kontrahentów, m. in. do firmy A następuje fizyczna wysyłka - firma B wysyła zbiorczo towar do huty (kontrahent spoza UE), wystawia otrzymuje zapłatę z huty na 70 % przewidywanej wartości towaru, następuje zapłata zaliczki - firma A wystawia fakturę zaliczkową i otrzymuje zapłatę w takiej samej wartości, tj. 70% wyszacowanej dostawy. Mijają pewien okres czasu, ok. 4 miesiące, huta przetopiła otrzymane komponenty i zna już faktyczną zawartości metali, wystawia rozliczenie wg swojego "kalkulatora" , na podstawie: faktycznej zawartości metali, notowań metali na giełdzie i kosztów przerobu. Firma B wystawia fakturę końcową do huty i informuje firmę A o faktycznie ustalonej wartości dostawy.

Czy wystawienie faktury zaliczkowej a po ustaleniu wartości ostatecznej końcowej jest prawidłowe w przypadku firmy A?

Jakim kodom GTU należy te transakcje przyporządkować - z firmy wychodzi złom elektroniczny a po przetopieniu w hucie uzyskujemy metale szlachetne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX