Czy wystawiane faktury za energię w dniu 15 lutego 2005 r. jako rata nr 1 za marzec 2005 r. z terminem płatności 10 marca 2005 r., winny być traktowane jako zaliczkowe nie podlegające wpisowi do KPIR, a jedynie do rejestru VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wystawiane faktury VAT przez STOEN za energię jako rata nr 1,2: w dniu 15 lutego 2005 r. jako rata nr 1 za marzec 2005 r. z terminem płatności 10 marca 2005 r., winny być traktowane jako ZALICZKOWE nie podlegające wpisowi do KPIR a jedynie do rejestru VAT? Czy dopiero faktura VAT rozliczeniowa powinna być wpisywana?

Podobnie MPWIK wystawia swoje faktury: dwie jako ZALICZKOWE, a następnie rozliczeniową.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access