Czy wystawca dokumentu EDPR powinien dołączyć Aneks VII do wystawianego dokumentu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 19 maja 2024 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r.

PYTANIE

Aneksy VII dołączane do dokumentów EDPR w roku 2022. Zgodnie z artykułem 24 ustęp 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dokument EDPR sporządzany jest na podstawie dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny UE w celu poddania ich recyklingowi albo na podstawie faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych oraz na podstawie dokumentu dotyczącego transgranicznego przemieszczania odpadów określonego w załączniku IA, IB lub VII.

Czy zatem obligatoryjnie wystawca dokumentu EDPR powinien dołączyć Aneks VII do wystawianego dokumentu?

Jeżeli tak, to czy masa wskazana na dokumencie powinna pokrywać się w 100% z masą wskazaną na fakturach lub dokumentach celnych?

Czy dozwolone jest zakrywanie pola 5 oraz 6 na Aneksie VII oraz co w przypadku gdy na Aneksie VII nie została uzupełniona masa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX