Czy wystarczy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości, czy należy także złożyć korektę za lata poprzednie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (przedsiębiorca) posiada wiele nieruchomości, część z nich wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a inne są w jego prywatnym posiadaniu. Z uwagi na to, że jest przedsiębiorcą organ podatkowy nakładał na wszystkie posiadane przez niego nieruchomości (w tym na te niewykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej) podatek od nieruchomości w najwyższej stawce. Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.02.2021r. (SK 39/19) Podatnik chciałby wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu.

Czy wystarczy złożyć sam wniosek o stwierdzenie nadpłaty, czy też trzeba dodatkowo złożyć korekty podatku od nieruchomości za dane lata? Czy ostatnim rokiem, za który na chwilę obecną można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty jest rok 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX