Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy stypendium szkolnego.

Pani ma wydaną decyzję przyznającą stypendium szkolne w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Została wezwana do złożenia wniosku o zmianę decyzji.

Pani poinformowała, że chce zrezygnować ze stypendium w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Czy wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o rezygnacji ze stypendium w ww. okresie czy należy wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?