Czy wystarczającym dowodem jest oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów bądź braku jego osiągania złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o ZR i 500+ złożyła osoba pochodzenia ukraińskiego, zamieszkująca w Polsce wraz z trójką dzieci.

Do wniosku dołączyła przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego prawomocny wyrok zasądzający alimenty od byłego męża, wysokość tych alimentów na dzieci jest określona jako: "alimenty w wysokości 1/2 wynagrodzenia (dochodów) miesięcznie, lecz nie mniej niż 30% minimum egzystencji dla dziecka stosownego wieku". Alimenty nie są egzekwowane przez organy egzekucyjne.

Czego żądać od osoby na potwierdzenie, że otrzymała właściwą wysokość alimentów adekwatną do wyroku w 2016 r.?

Czy jeśli złoży oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2016 r. i wpisze jakąś kwotę, to czy mamy to jeszcze sprawdzić, czy jest to adekwatne do wyroku, a jeśli tak, to w jaki sposób to przeliczać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX