Czy wystarczające jest poinformowanie o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej mailowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Koło wędkarskie poinformowało Starostę zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie - dalej r.p.r.w.c. o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej mailowo.

Czy taka informacja jest wystarczająca, czy powinno się przedłożyć oryginały pism?

Jeżeli należy przedłożyć oryginały pism, czy Starosta powinien o to wezwać zgodnie z art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX