Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik spółki jawnej wystąpił z tej spółki 31.12.2019 r. przekazując w formie darowizny ogół praw i obowiązków przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej swojej żonie. Pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę. Wartość darowizny określono w wysokości wkładu wniesionego przez występującego wspólnika (darczyńcę).

Czy występujący wspólnik powinien ustalić wielkość udziału kapitałowego na dzień wystąpienia jego ze spółki na podstawie bilansu sporządzonego na dzień wystąpienia ze spółki (spółka jawna prowadzi KPR)?

Jeśli udział kapitałowy byłby wyższy od wkładu wniesionego przez wspólnika, czy wówczas występujący wspólnik winien zapłacić podatek dochodowy od różnicy między ustalonym udziałem kapitałowym, a wniesionym wkładem do spółki przekazanym jako darowizna?

Czy spółka jawna byłaby zobowiązana do wypłaty tej różnicy występującemu wspólnikowi?

Do jakiego źródła przychodu należałoby zaliczyć otrzymane pieniądze działalność gospodarcza, czy też kapitały pieniężne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?