Czy wystąpić do właściwego miejscowo SKO z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał decyzję, w której ustalił nienależnie pobrane świadczenie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze) pobrane na dziecko A.K. w okresie od 01-04-2016 r. do 30-09-2017 r. w kwocie 4500 zł i zobowiązał Stronę K.K. do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Decyzja stała się ostateczna. Strona nie odwołała się od decyzji. Uzasadnienie decyzji w części historycznej zawiera stwierdzenie, że: ,,Decyzją z dnia 10.08.2016 r. przyznano na dziecko A.K. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, na okres od 01-04-2016 r. do 30-09-2017 r. Świadczenie zostało wypłacone." Następnie organ zorientował się, że wskazana kwota nienależnie pobranego świadczenia jest za niska i powinna wynieść 9000 zł (18 miesięcy: okres od 01-04-2016 r. do 30-09-2017 r. x 500 zł).

Czy w tej sytuacji można ,,naprawić" tę decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu w drodze art. 113 § 1 k.p.a. (sprostowanie decyzji błędu rachunkowego), czy jedynym sposobem jest tryb stwierdzenia nieważności decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX