Czy wystąpić do starosty o zwrot prawa jazdy czy tylko złożyć pismo do starosty o wycofanie pierwotnego wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik został uznany za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (nie stawił się na wywiad i nie złożył oświadczenia majątkowego i nie wywiązywał się z wpłat co najmniej 50% zasądzonych alimentów).

W dalszej kolejności organ wystąpił do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Starosta stwierdził, iż wniosek organu o zatrzymanie prawa jazdy jest niezasadny, gdyż dłużnik nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (ma zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu).

Obecnie dłużnik chce przystąpić do egzaminu i zrobić uprawnienia do kierowania pojazdami. Wydział komunikacji nawet, jeżeli zda egzamin na prawo jazdy nie wyda mu dokumentu, dopóki organ nie potwierdzi, że można.

Co Organ powinien zrobić w tej sytuacji?

Wniosek dłużnika o zwrot prawa jazdy został złożony, czyli organ powinien ustalić, czy dłużnik spełnia przesłanki do zwrotu prawa jazdy.

Jeżeli okaże się, że zostały spełnione, to organ powinien wystąpić do starosty o zwrot prawa jazdy, czy tylko złożyć pismo do starosty o wycofanie swojego pierwotnego wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (bo nasz wniosek o zatrzymanie uznano za niezasadny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX