Czy wystąpią jakiekolwiek księgowania w trakcie roku jeśli spółka z o.o. nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jest tylko 10% udziałowcem w spółce komandytowej i nie otrzymuje zaliczek na poczet zysku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jest tylko 10% udziałowcem w spółce komandytowej. Spółka nie otrzymuje zaliczek na poczet zysku.

Czy będą jakiekolwiek księgowania w trakcie roku 2020?

Jak będzie wyglądał rachunek zysków i strat za rok 2020 w spółce z o.o.?

Spółka płaci tylko zaliczki na poczet podatku dochodowego osób prawnych na podstawie informacji o przychodach i kosztach w spółce komandytowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX