Czy wystąpi odpowiedzialność za przekroczenie terminu przekazania środków na rachunek ZFRON w przypadku, gdy na rachunku ZPChr znajduje się nadpłata, w której mieści się należna kwota?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepisy nakładają na ZPChr 7-dniowy termin przekazania środków pochodzących ze zwolnień np. podatkowych PIT-4 na wydzielone konto bankowe ZFRON.

Czy jeżeli przedsiębiorca ma na ww. koncie nadpłatę z lat poprzednich (np. przekazał za dużo środków lub sfinansował jakiś wydatek z ZFRON z rachunku obrotowego, zapomniał jednak zrobić zwrotnej refundacji i przekroczy ten termin 7 dniowy, ale ww. kwota będzie mieścić się w nadpłacie) to także będzie ponosił odpowiedzialność za przekroczenie ww. terminu tj. 30% kary i pozostałe sankcje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX