Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżeństwo otrzymuje dwa zasiłki stałe. Zasiłek stały przysługiwał mężowi do dnia 31 stycznia 2020 r. Żona otrzymuje zasiłek stały przyznany jej do marca 2021 r., który był naliczany na podstawie wysokości otrzymywanego przez męża zasiłku stałego.

Od miesiąca lutego należy naliczyć wysokość zasiłku stałego dla męża?

Czy wysokość zasiłku stałego dla męża należy obliczyć na podstawie wysokości zasiłku stałego otrzymywanego przez żonę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?