Czy wysokość karty wynikającą z decyzji za czerwiec można pomniejszyć o zapłacone w czerwcu składki na ubezpieczenia zdrowotne? - OpenLEX

Czy wysokość karty wynikającą z decyzji za czerwiec można pomniejszyć o zapłacone w czerwcu składki na ubezpieczenia zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości należy zapłacić kartę podatkową za czerwiec br.? Czy wysokość karty wynikającą z decyzji za czerwiec można pomniejszyć o zapłacone w czerwcu składki na ubezpieczenia zdrowotne? Czy też może można wpłatę pomniejszyć zarówno o składki zapłacone w czerwcu jak i w miesiącach poprzednich tj. od stycznia do czerwca? Czy też może należy za czerwiec zapłacić kartę wg decyzji a pomniejszenia dopiero dokonać we wpłacie za miesiąc lipiec?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX