Czy wysokość dodatku funkcyjnego należy obliczyć z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego czy minimalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obowiązującym w szkole regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych wskazano, że pracownikom pełniącym funkcję kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny (sekretarz szkoły, główny specjalista, kierownik gospodarczy, placówka publiczna) - w wysokości od 10 % do 150% Wynagrodzenia zasadniczego. (nie są to pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania czy wyboru)

1. Czy wysokość dodatku funkcyjnego należy obliczyć z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego czy minimalnego? Jakie przepisy regulują podstawę do naliczenia takiego dodatku w odniesieniu do ww. pracowników szkoły publicznej?

2. Czy w takim wypadku zapisy zawarte w treści obowiązującego regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX