Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Minister Zdrowia, poleceniem z 1.11.2020 r., DSZ. 2245954 1 (zmieniającym polecenie z 4.09.2020 r., zmienione poleceniem z 30.09.2020 r.), zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. Od 1.11.2020 r. dodatek wynosi 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jednak maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł. W przypadku świadczenia pracy przez uprawnione osoby przez niepełny miesiąc dokonywane będzie proporcjonalne obniżenie wysokości świadczenia dodatkowego.

Czy wysokość dodatku przysługującego uprawnionemu personelowi należy obniżyć proporcjonalnie o czas przebywania na urlopie?

Czy wysokość dodatku przysługującego uprawnionemu personelowi należy obniżyć proporcjonalnie o czas przebywania zwolnieniu lekarskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?