Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X od 2017 r. przebywa w DPS. Jest wdową, ma dwoje dzieci: córkę i syna. Córka od kilku lat mieszka w Niemczech, nie posiadamy jej adresu, Pani X również go nie ma (w oświadczeniu wskazała, że nie zna adresu córki), posiadamy jedynie adres córki w Polsce, gdzie jest zameldowana.

Na adres ten zostały kilkukrotnie wysłane wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie aktualnego miejsca zamieszkania oraz umożliwienia przeprowadzenia wywiadu, lecz listy powróciły, nie zostały podjęte w terminie (III 2019, V 2019).

Pracownik socjalny udał się do miejsca zameldowania córki i pozostawił pisemną prośbę o kontakt. We IX/2019 do OPS zgłosił się zięć Pani X, który przedstawił notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania Pani X przed wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami, sądami i organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach dotyczących jej osoby i majątku.

Na oświadczeniu wskazał swój adres (ten sam, który podawała córka Pani X). Przekazał, że wraz z żoną zamieszkują w Niemczech. Oświadczył, że nie są w stanie dopłacać do pobytu Pani X w DPS. Został także poproszony o wskazanie aktualnego adresu w Niemczech, lecz odmówił. Wskazał adres w Polsce, pod który należy kierować korespondencję.

Córka do dzisiaj nie zgłosiła się do OPS. W XI/2020 OPS wysłał wniosek o udostępnienie danych do Konsula w Niemczech o podanie adresu zamieszkania córki, lecz uzyskano odpowiedź, że na podstawie przedstawionych informacji nie było możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie ww. osoby lub zastrzegła ona przekazywanie swoich danych adresowych. Syn Pani X nigdzie nie jest zameldowany, ostatni stały meldunek do 1999 r. Pani X oświadczyła, że nie wie, gdzie przebywa syn i nie zna jego adresu.

Co w takim przypadku powinien OPS, w stosunku do córki wysłać na znany nam adres zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt Pani X w DPS i następnie wydać decyzję obciążającą ją w połowie?

Czy wystąpić do Sądu o ustanowienie jej pełnomocnika?

I następnie decyzję obciążającą?

Czy wysłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Konsula, aby on jej doręczył list?

W stosunku do syna wystąpić do Sądu o ustanowienie jego pełnomocnika?

Następnie wydać decyzję obciążającą go w połowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?