Czy wysłać informację o przyznanym świadczeniu z FA do kuratora i zawiadomienie o konieczności ścigania z urzędu dłużnika alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla dłużnika alimentacyjnego nie jest ustalony adres zamieszkania, jest wyznaczony kurator dla osoby nieobecnej. Przed wyznaczeniem kuratora, do dłużnika zostało tylko skierowane wezwanie na wywiad, które wróciło się z adnotacją: dłużnik wyprowadził się. W m-cu październiku 2022 r. został przyznany FA. Decyzja stała się ostateczna.

Jakie działania OWW powinien podjąć?

Czy tylko wysłać informację o przyznanym świadczeniu z FA do kuratora i zawiadomienie o konieczności ścigania z urzędu dłużnika alimentacyjnego, czy wzywać na wywiad i ewentualnie wszcząć postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX