Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w zdaniu "(...) z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu", chodzi o faktyczne godziny pracy pracownika wynikające z grafiku czasu pracy, czy też o wymiar czasu pracy ustalony dla danego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?