Czy wyrównania i nadpłaty świadczeń z zabezpieczenia społecznego są dochodem należnym za dany okres, który trzeba uwzględnić w... - OpenLEX

Czy wyrównania i nadpłaty świadczeń z zabezpieczenia społecznego są dochodem należnym za dany okres, który trzeba uwzględnić w dochodzie rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Klientka od dnia 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. pobierała z Ośrodka zasiłek stały. W dniu 8 stycznia 2015 r. nabyła prawo do renty socjalnej i w tym samym miesiącu wypłacono jej świadczenie z wyrównaniem za okres 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2015 r. Ww. kwota przekracza pięciokrotność kryterium dochodowego dla dwuosobowej rodziny. Pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy i w związku ze zbiegiem świadczeń tj. zasiłku stałego i renty socjalnej, uchylono decyzję dot. zasiłku stałego. Ponadto od 2 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. klientka otrzymuje pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole.

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć wyrównanie świadczenia, które przekracza pięciokrotność kryterium dochodowego dla dwuosobowej rodziny?

Czy w omawianym przypadku zastosować należy art. 8 ust. 11 czy art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX