Czy wyrok skazujący radnego powinien być umieszczony na stronie BIP gminy w formie zanonimizowanej? - OpenLEX

Czy wyrok skazujący radnego powinien być umieszczony na stronie BIP gminy w formie zanonimizowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd przesłał przewodniczącemu rady gminy na podstawie art. 383a. § 1 Kodeksu wyborczego, odpis prawomocnego orzeczenia (wyroku skazującego radnego - skazanie nie dotyczy spraw związanych z pełnieniem funkcji, zadań radnego). Przewodniczący rady przygotowuje materiał na sesję. Dokumenty wpływające do przewodniczącego rady gminy, które są następnie przedmiotem prac rady publikowane są na stronie BIP gminy (w zakładce spraw rady gminy). Rada gminy posiada ww. podstawę do przetwarzania danych osobowych skazanego radnego, natomiast pytanie dotyczy następujących kwestii:

1. czy wyrok skazujący radnego powinien być umieszczony na stronie BIP gminy (w zakładce spraw rady gminy) w formie zanonimizowanej?

2. czy dane osobowe skazanego radnego powinny być zanonimizowane w czasie transmisji sesji rady gminy?

3. czy "odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą" wymienione w art. 10 RODO, to ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, czy też należy tu wskazać jeszcze inne akty prawa krajowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX