Czy wyrejestrowanie się firmy zagranicznej z VAT spowoduje konieczność zapłaty VAT od posiadanych jeszcze towarów i jak działać... - OpenLEX

Czy wyrejestrowanie się firmy zagranicznej z VAT spowoduje konieczność zapłaty VAT od posiadanych jeszcze towarów i jak działać będzie instytucja magazynu typu call-off?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma niemiecka DE1 dostarcza do magazynu w Polsce towary przeznaczone dla firmy polskiej PL. Magazyn należy do polskiej firmy, która pobiera z niego towary przeznaczone do produkcji. Firma DE1 zarejestrowała się dla celów podatku VAT w Polsce DE2. Przekazanie towarów do magazynu w Polsce firma niemiecka DE1 wykazuje jako WDT, a jako podatnik VAT w Polsce DE2 wykazuje WNT w deklaracji VAT. Na koniec miesiąca wystawiana jest przez DE2 faktura za pobrane przez polską firmę towary ze stawką 23%. Sprzedaż rozliczana jest w deklaracji VAT w Polsce. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących białej listy polska firma stwierdziła, że nie może robić przelewów do firmy niemieckiej (zgłoszonej jako czynny podatnik VAT w Polsce) na rachunek bankowy, który nie jest zgłoszony na białej liście. Niemiecka firma nie chce otwierać rachunku w Polsce, a dodatkowo zauważyła, że zgodnie z Dyrektywą unijną art. 17a nie ma obowiązku od 2020 roku wystawiać faktury ze stawką 23%.

Czy gdyby niemiecka firma nie była zarejestrowana do VAT w Polsce, to mogłaby wystawiać faktury bezpośrednio dla polskiej firmy w momencie pobrania towarów przez Polską firmę?

Czy jeśli niemiecka firma będzie chciała wyrejestrować się z rejestru czynnych podatników VAT w Polsce, to będzie musiała odprowadzić podatek VAT od towarów przywiezionych do magazynu w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX