Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamówienie dotyczy wykonania usługi, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 p.z.p. zwraca się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą podając liczbę dni zgodną z zapisem w art. 85 ust. 1 pkt 3 p.z.p.

Czy jeżeli wykonawca odpowie pozytywnie, tzn. wyrazi zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, ale jednocześnie w swoim piśmie doda akapit, że uwagi na przedłużenie terminu związania ofertą zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę także terminu wykonania ww. zamówienia, to zamawiający winien taką ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a p.z.p.?

Czy też zamawiający winien potraktować zastrzeżenie wykonawcy jako nieistotny element jego odpowiedzi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?