Czy wyprostowanie zapisów w ewidencji środków trwałych wiąże się z korektą PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Majątek przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstał w wyniku podziału spółki jawnej między wspólników (akt notarialny z grudnia 2009 r.). Do środków trwałych nowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej wprowadzono wartości wynikające z ewidencji środków trwałych dzielonej spółki jawnej (obowiązuje tu zasada kontynuacji). Wartość przedsiębiorstwa osoby fizycznej została wyliczona jako wartość środków trwałych netto, ale kwota ta została policzona błędnie, bowiem od wartości brutto środków trwałych odjęto zbyt dużą kwotę umorzenia. W związku z czym zaniżono u notariusza wartość przedsiębiorstwa, a w ewidencji zawyżono umorzenie. Błąd ciągnie się dalej, bo to przedsiębiorstwo osoby fizycznej w marcu 2011 r. zostało wprowadzone do nowej spółki jawnej (także u notariusza). Pomyłka została ujawniona dopiero teraz. Aby naprawić błąd trzeba by "korygować" 2 akty notarialne z 2009 i 2011 r.

Czy jest to w ogóle możliwe?

Przede wszystkim należałoby dopłacić PCC bo wartość udziałów została zaniżona.

Co powinniśmy zrobić aby to naprawić?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access