Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielowi przygotowano do wręczenia pismo z datą 7 maja 2015 r. o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym 2015/2016. Nie zdołano doręczyć pisma, gdyż nauczyciel z dniem 22 maja 2015 r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie urlopu zdrowotnego, jednocześnie przedkładając orzeczenie lekarskie z datą 20 maja, że stan zdrowia wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. Dyrektor wyraził zgodę i udzielił takiego urlopu.

Czy niedoręczone pismo należy umieścić w części C akt osobowych nauczyciela?

Czy należy dokonać adnotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?