Czy wypowiedzenie wręczone pracownikowi w dzień na który później przedstawił zwolnienie jest skuteczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w dniu 25 października pracował od godziny 7 do 14:30, następnie wręczono mu wypowiedzenie. Nie poinformował przełożonego, że przebywa na zwolnieniu lekarskim, a następnego dnia przesłał informację, że od poprzedniego dnia, czyli od 25 października przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik przesłał zwolnienie lekarskie na okres od 25 do 31 października. Pracownik kwestionuje zasadność wypowiedzenia umowy o pracę.

Czy na świadectwie pracy ostatni dzień przepracowany czyli 25 października powinien zostać ujęty w pkt. 8 świadectwa pracy (był niezdolny do pracy przez okres) i pkt. 13 (okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia)?

Jest to o tyle istotne, że pracodawca uważa wręczenie wypowiedzenia za skuteczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX