Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy JST zakupiliśmy z § 4240 materiały i sprzęt na wyposażenie sali rehabilitacyjnej za łączną kwotę 14.999,18 zł. Środki otrzymaliśmy z powiatu - Porozumienie MEN dotyczącym realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem ". Zakupione materiały mają wartość od 43 zł do 3.500 zł za łączną wartość 14.999,19 zł. W polityce rachunkowości mamy zapis: zakup jednostkowego składnika majątku do kwoty 500 zł zalicza się w koszty, zakup jednostkowego składnika od 501 zł do 1000 zł zalicza się w koszty i ewidencjonuje się ilościowo w księdze inwentarzowej, zakup jednostkowego składnika od 1001 zł do 3499 zł zalicza się w koszty i ewidencjonuje się ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej, wyposażenie konto 013 Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych i ewidencjonuje się w księgach inwentarzowych od kwoty 3500 zł, konto 011. Dyrektor chciałby aby wszystkie zakupione produkty na kwotę 14.999,19 zł przyjąć zestawieniem w całości wykorzystanej dotacji.

W jaki sposób i na jakiej podstawie przyjąć dane zestawienie?

Jak należy to zaksięgować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację