Czy wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości? - OpenLEX

Czy wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Oleksyn-Wajda Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czy worek w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. jest pojemnikiem, a co za tym idzie wyposażenie nieruchomości w worki, np. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i nie może być finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?