Czy wypłaty odszkodowań podlegają opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. - wytwórcza - elektrownia wodna, produkuje energię elektryczną. Na terenie, na którym jest elektrownia wodna (X), spółka z o.o. (Y) - wodociągowa pobiera wodę powierzchniową (ujęcie wody). W związku z tym spółka X ma zmniejszoną produkcję energii elektrycznej i może obciążyć spółkę Y odszkodowaniem na podstawie decyzji wojewody lub bez decyzji.

1) Jakim dokumentem i z jaki VAT powinna obciążyć spółka X spółkę Y, jeśli posiada decyzję wojewody (czy może niepodległa ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.).

2) Jakim dokumentem i z jaki VAT powinna obciążyć Spółka X spółkę Y, jeśli nie posiada decyzji wojewody? Jak to wygląda na gruncie u.p.t.u. oraz poprzednio obowiązujących przepisów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access