Czy wypłatę premii należy opodatkować, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście czy jako przychody z innych źródeł? - OpenLEX

Czy wypłatę premii należy opodatkować, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście czy jako przychody z innych źródeł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży detalicznej. W celu zwiększenia ilości zawieranych transakcji chciałbym z niektórymi klientami, którzy za moim pośrednictwem dokonują zakupów podpisywać umowy. Na mocy wspomnianych umów chciałbym tym klientom wypłacać premię za polecanie zakupów z moim pośrednictwem. Wypłata premii następowałaby również wówczas, gdyby polecona przez tego klienta osoba poleciła zakupy kolejnej osobie.

Czy wypłatę premii należy opodatkować, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście czy jako przychody z innych źródeł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?