Czy wypłata z zysku netto na rzecz wspólników podlega powtórnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie postawienia tych kwot do dyspozycji wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prawna, tj. Wspólnota Lokali Użytkowych, w zakresie podatku dochodowego rozlicza się na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie nastąpiła wypłata na rzecz wspólników kwot z zysku netto z lat wcześniejszych, które to kwoty były już w ramach Wspólnoty opodatkowane podatkiem dochodowym.

Czy wypłata z zysku netto na rzecz wspólników podlega powtórnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie postawienia tych kwot do dyspozycji wspólników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX