Czy wypłata świadczenia wychowawczego powinna być zawieszona ze względu na koordynację? - OpenLEX

Czy wypłata świadczenia wychowawczego powinna być zawieszona ze względu na koordynację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2020 r.

PYTANIE

Ojciec dzieci złożył wniosek o ŚW w gminie B 22.08.2019 r. na dwoje dzieci. Matka zaś złożyła wniosek o ustalenie prawa o świadczenia wychowawczego dnia 01.12.2019 r. w gminie A. Matka we wniosku zaznaczyła, iż nikt nie przebywa za granicą.

Gmina A zweryfikowała wniosek, z CBB wynika, że o to samo świadczenie na te same dzieci wnioskowała inna osoba, wniosek jeszcze nie został rozpatrzony. Matka dzieci dołączyła do wniosku postanowienie sądu powierzające jej władzę rodzicielską nad dwójką dzieci, a ograniczające władzę rodzicielską ojcu w ten tylko sposób, że ojciec "ma prawo do współdecydowania o wszelkich sprawach związanych z dziećmi poza sprawami związanymi z wyborem szkoły oraz z tym kto może odbierać dzieci ze szkoły", rodzice nie byli małżeństwem.

Przeprowadzono wywiad, z którego wynika, że dzieci zamieszkują z matką i matka sprawuje faktyczną opiekę. Gmina A przyznała świadczenie na dwoje dzieci matce dnia 22.01.2020 r. Następnego dnia wpłynęła informacja z gminy B, że złożony wniosek przez ojca dzieci został przekazany zgodnie z właściwością miejscową do Wojewody D z uwagi na jego przebywanie poza granicami kraju (na terenie Wielkiej Brytanii). Wniosek matki dzieci został przekazany do Wojewody W celem ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. O przekazaniu wniosku wnioskodawczyni do Wojewody W i przyznaniu świadczenia również poinformowano Wojewodę D. Ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego na dwoje dzieci była zrealizowana za luty 2020 r. przez gminę A.

Jak mamy dalej postąpić jako organ właściwy do dalszej realizacji świadczenia wychowawczego?

Czy mamy dalej wypłacać czy zawiesić wypłatę świadczenia?

Czy mamy wystąpić do Pani o uzupełnienie informacji, tj. czy w chwili obecnej zamieszkuje razem z dziećmi, czy posiada informacje na temat ojca dzieci o przebywaniu poza granicami kraju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?