Czy wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony po raz trzeci na umowie o pracę jako nauczyciel. Staż pracy podczas podpisania umowy w dniu 22.11.2021 r. wynosił 29 lat 7 miesięcy i 5 dni. W trakcie trwania umowy (15 kwietnia) należałoby wypłacić nagrodę jubileuszową (30-lecie). Nagroda nie została wypłacona w związku z omyłkowym pominięciem jej. W grudniu pracownik został poproszony o wykazanie wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia. Okazało się, że podczas podjęcia zatrudnienia w dniu 22.11.2021 r. jego staż pracy wynosił już 30 lat 5 miesięcy i 20 dni (dwa zakończone okresy zatrudnienia w międzyczasie w innych miejscach pracy, których nie wykazał dotychczas). Czy w związku z tym powinniśmy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową bo na dzień 15 kwietnia nie mieliśmy wiedzy o tych dwóch umowach (1 rok 4 miesiące 14 dni)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX