Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasz Ośrodek od 1 lutego 2016 roku wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zgodnie z postanowieniem Sądu w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W dniu 12 lutego 2018 r. osoba częściowo ubezwłasnowolniona zmarła. W dniu 14 lutego 2018 r. zostało wypłacone wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Informację o śmierci osoby ubezwłasnowolnionej otrzymaliśmy w dniu 14 marca 2018 r.

W związku z powyższym:

1. Czy wypłacone wynagrodzenie za sprawowanie kurateli w miesiącu lutym podlega przeliczeniu na dni kalendarzowe i powinno przysługiwać za niepełny miesiąc kalendarzowy, czyli do dnia śmierci?

2. Czy powinno przysługiwać za cały miesiąc kalendarzowy, pomimo śmierci osoby w trakcie miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?