Czy wypłacone odszkodowanie tytułem przewlekłego postępowania sądowego należy zakwalifikować w w koszty bieżącej działalności sądu czy też w pozostałe koszty operacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy sądu rejonowego. Na szkoleniu z rachunkowości biegły rewident przekazał, że w sądach odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego należy księgować w koszty bieżącej działalności.

Czy wypłacone odszkodowanie tytułem przewlekłego postępowania sądowego należy zakwalifikować w koszty bieżącej działalności sądu czy też w pozostałe koszty operacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX