Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Siwińska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2004 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył dwutygodniowe wypowiedzenie. Zgodnie z warunkami zawartej umowy o pracę nie zdąży jednak wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

Czy wypłacając pracownikowi ekwiwalent za ten urlop należy również odprowadzić od niego składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?