Czy wypłacając firmie zagranicznej (włoskiej) należność - opłatę za coroczną aktualizację oprogramowania - należy z tego tytułu potrącić zryczałtowany podatek dochodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2011 r.

PYTANIE

Czy wypłacając firmie zagranicznej (włoskiej) należność - opłatę za coroczną aktualizację oprogramowania - należy z tego tytułu potrącić zryczałtowany podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access